Termík – Zvýšenie efektivity radiátora

_3acv06-1065__termik-1Termík je prídavné zariadenie pod radiátor, ktorý svojim silným prietokom vzduchu premiestňuje teplý vzduch po miestnosti.

Prídavné zariadenie (rad niekoľkých ventilátorov), pripevnené k spodnému okraju radiátora ústredného kúrenie spôsobuje nútené prúdenie tepla okolo výhrevných dosiek, a tým niekoľkonásobne (až 6 x) zvýši rýchlosť oteplenie vzduchu v miestnosti a zvyšuje účinnosť radiátora až 3,8 x.

Veľmi jednoduchú montáž zvládne aj úplný laik. Zariadenie je pripevnené k radiátoru iba dvoma skrutkami. Špeciálne vyvinutá elektronika automaticky zapne ventilátory pri teplom radiátore a vypína pri studenom (prepínanie pri cca 30 °C) a umožňuje manuálne riadenie otáčok ventilátorov. Jednu z najvyšších úspor možno dosiahnuť pri doskových radiátoroch, ale Termík je možné používať aj pre liatinové radiátory.

termik popis

Vlastnosti:
• Skráti sa doba počiatočného vykúrenia miestnosti až na pätinu potrebného času bez Termíka a tým sa zníži aj spotreba energií na vykurovanie,
• Pri osadzovaní nových radiátorov je možné použiť menšie radiátory a tým sa zmenší objem ohrievanej vody,
• Udržiavaciu teplotu v miestnosti (napr. cez noc) je možné znížiť až o 2°C,
• Veľmi jednoduchú montáž zvládne aj úplný laik, zariadenie je k radiátoru pripevnené iba dvoma skrutkami,
• Špeciálne vyvinutá elektronika pri prehriatom radiátore ventilátory automaticky zapne a vypne ho keď sa ochladí (prepínanie pri cca 30°C). Je možné manuálne ovládanie otáčok ventilátorov.

Ako je možné, že Termík ušetrí náklady na vykurovanie?

Princíp kúrenia spočíva v premene energie z primárnej (plyn, elektrina) na energiu tepelnú.

Túto energiu musíme previesť do vyhrievaného priestoru. V prípade kúrenia vodného je teplá voda dodávaná do radiátorov potrubím.
Z radiátorov potom pomocou prúdenia vzduchu okolo plochy radiátora prechádza teplo do miestnosti.
Tento proces je u konvenčných radiátorov veľmi pomalý.
Pri tomto princípe sa odchádzajúce voda ochladí o cca 4 °C = veľmi nízke využitie vykurovacej energie.

Samovoľný prietok vzduchu je ovplyvnený teplotou radiátora.
Čím je vyššia teplota radiátora, tým vyššia je rýchlosť prietoku vzduchu.
Pri 90 °C je to cca 46 m / hod., avšak pri 50° C už je to len cca 24 m / hod.
Ak pridáme pod radiátor Termík, tak sa zvýši rýchlosť prúdenia o 150 m / hod. Radiátor sa tým pádom rýchlejšie ochladzuje a výstupná teplota vody môže byť až o 20° C nižšia.
To znamená, že sa do miestnosti premiestni až o 16 °C viac energie z vykurovacej vody.
Teplota tak vzrastá niekoľkonásobne rýchlejšie a doba kúrenia sa skráti až na pätinu.
Záleží na type radiátora. Najvyššej účinnosti sa dosahuje pri tzv. plechových radiátorov.
Pri použití termika je možné znížiť teplotu vykurovacej vody z kotla až o 30 °C.

  • Záruka: 24 mesiacov odo dňa predaja. Záruka zaniká ak bol prístroj napájaný vyšším ako predpísaným napätím. Vnútornú prepeťová poistka túto skutočnosť dokáže zaregistrovať. Prístroj pracuje optimálne a je najúspornejší pri použití spínacieho zdroja dodávaného firmou CEL.